Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutne nutné osobné údaje po nevyhnutne nutnú dobu. Zoznámte sa, prosím s tým, aké údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

1. Kto je správca?

Obchodné meno: TORBERG s.r.o.
So sídlom na Soblahov 894, 913 38 Soblahov
IČO: 36733717
DIČ: 2022321048

E-mail: info@7777777.sk
Telefónne číslo: +421 948 404 111
www.branomraz.sk

Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

2.  Ako ma môžete kontaktovať?

Ak budete mať akékoľvek otázky na ochranu svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese info@branomraz.sk. Radi vám na vaše otázky odpovieme.

3. Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • poštová adresa,
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov),
  prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, fakturačné údaje, popr. telefónne číslo potrebujeme k účelu plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do online programov a informácie k prezenčným kurzom. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, vašu e-mailovú adresu potrebujeme tiež na zabezpečenie organizácie daného webináru.

 • Vedenie účtovníctva
  Ak si objednáte produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing
  Zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem/súhlas). Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov. Ak ste našim zákazníkom vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ od nás získavate vzdelávania zadarmo (meditácia, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettere na základe vášho súhlasu, a to maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom emaili.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné odvolať kedykoľvek prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografie a video záznamy zo seminárov
  Len na základe vášho súhlasu môžme uverejniť fotografickú dokumentáciu na našich weboch, facebookových, instagramových resp. iných sociálnych sieťach a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.
  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4. Prenos osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia platforiem: SmartSelling, a.s. (MioWeb, Fapi, SmartEmailing),  Facebook, Google, naša účtovná firma, platobná brána, a iné.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

5. IP, cookies a iné online identifikátori

Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. Cookies používame na nasledujúce účely:

 • fungovanie webových stránok,
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach,
 • prevádzka affiliate programu,
 • cielenie reklamy, aby sme vám smerovali príspevky z oblasti vášho záujmu.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a pripôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávanený záujem, pretože vďaka týmto dátam vieme naše služby vylepšovať.

Internetovú stránku môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie internetovej stránky. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie internetovej stránky, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webu.

Cookies, ktoré sa zbierajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a preudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základ vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača - užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovania osobných údajov. Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 GDPR: je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovej aplikácie.

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológí, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. 

7. Prenos dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@branomraz.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene, máte právo namietať.

Právo na prenosnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnom povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, službami, článkami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste sa na odber prihlásili alebo od nás získali vzdelávania zadamo, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. registrácia pre odber noviniek) vám je posielané len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

9.Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú platné od 29.5.2024