Biznis koučing s mentoringom

Takže vy by ste chceli viac peňazí? Naučím vás, ako ich jednoducho získať moderným spôsobom.

Som Braňo Mráz...

...a naučím vás tvoriť stabilný a dlhodobý pasívny príjem

KOUČING s Braňom

Koučing je vzťah založený na dôvere, v ktorom kouč využíva schopnosť počúvať, klásť vhodné otázky, aby pomohol klientovi nájsť jeho vlastné riešenie. Pri koučingu hľadáme odpoveď u klienta. Kouč neposkytuje rady ale podporu.              

Čo možete očakávať od KOUČINGU s Braňom:

 • Ujasneníe toho, čo chce klient dosiahnuť
  Objavenie toho, čo by mohol klient získať
  podpora klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu
  hľadanie riešení a stratégií na dosiahnutie cieľov
  získavanie vnútorných odpovedí pri rozhodovaní

Kedy nieje KOUČING pre teba vhodný:

 • ak očakávaš presné rady a postupy

Kedy je KOUČING pre teba ideálny:

 • keď hľadáš podporu
  keď sa potrebuješ uistiť v rozhodovaní a smerovaní
  keď potrebuješ otvoriť oči otázkami ktoré by ťa nenapadli
   

cenník:

 • 1 hodina 300€ 
 • 3 hodiny 600€ 
 • individuálny koučing online cez zoom, alebo video call

MENTORING s Braňom

Mentoring je vzťah založený na dôvere, v ktorom mentor ťaží zo svojich skúseností, zručností, schopností a znalostí, Mentor odovzdáva svoje know-how, cenné informácie a praxou nadobudnuté funkčné postupy. Individuálny mentoring je najvyšia forma vzdelávania.

Čo možete očakávať od MENTORINGU s Braňom:

 • Analýza potrieb klienta
  spoločné plánovanie procesov a postupu
  vysvetlenie jednotlivých krokov
  naučenie konkrétnych techník a zručností
  odovzdanie funkčného know-how z praxe

Kedy nieje MENTORING pre teba vhodný:

 • ak by ste neboli ochotný učiť sa a dávať rady do praxe

Kedy je MENTORING pre teba ideálny:

 • potrebuješ funkčné know-how overené praxou
  ušetriť čas a vyhnúť sa metóde pokus-omyl
  chcete dosiahnuť obdobných výsledkov ako Braňo
   

cenník:

 • 1 hodina 500€ 
 • 3 hodiny 1000€ 
 • individuálny koučing online cez zoom, alebo video call